ราคา
    • ชั้น 2 ตรม.ละ 59,000 บาท
    • ชั้น 3 ตรม.ละ 60,000 บาท
    • ชั้น 4 ตรม.ละ 61,000 บาท
    • ชั้น 5 ตรม.ละ 62,000 บาท
    • ชั้น 6 ตรม.ละ 63,000 บาท
    • ชั้น 7 ตรม.ละ 64,000 บาท
    • ชั้น 8 ตรม.ละ 65,000 บาท

    * หมายเหตุ -  แต่ละชั้นจะมี 3 ขนาดให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 32.16 , 32.53 , 33.04 ตรม.

Engine by MAKEWEBEASY