รายละเอียดการจอง
    1. สนใจวางเงินจอง 10,000 บาท
    2. ชำระวันทำสัญญาอีก 20,000 บาท ( ภายใน 15 วันหลังวันจอง )
    3. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันหลังวันทำสัญญา

Engine by MAKEWEBEASY